Харьковское отделение Автокразбанк
   
Контакты
Адрес:
г. Харьков, ул. Сумская 23/34
Показать на карте

Контактная информация:
(057) 760-78-60
Поделиться:
Cтраницы сайта
Главная
Товары
Рейтинг
25


Просмотров: 2544
В этом месяце: 1552

Харьковское отделение Автокразбанк

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОКРАЗБАНК» - банк з солідним досвідом роботи на фінансових ринках, створений у 1993 році, як галузевий банк, який з часом перетворився на універсальну фінансово - кредитну установу з широким спектром сучасних послуг та мережею філій, що планомірно розвивається.

ПАТ «АКБ Банк» на підставі ліцензії Національного банку України №147 от 27.10.2011 р. здійснює наступні операції:
приймання вкладів від юридичних та фізичних осіб;
відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
лізинг;
послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.
Згідно з Ліцензією НБУ №147 від 27.10.2011 р. ПАТ «АКБ Банк» здійснює наступні операції:
Операції з валютними цінностями:
- неторговельні операції з валютними цінностями;
- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
- ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);
- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
- інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України;
Емісію власних цінних паперів;
Організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг);
Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
Перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
- з інструментами грошового ринку;
- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
- фінансовими ф'ючерсами та опціонами;
Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;
Депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Згідно ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія АВ № 533941 від 14.05.2010 р. Банк здійснює брокерську діяльність.
Згідно ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія АВ № 533942 від 14.05.2010 р. Банк здійснює дилерську діяльність.
Згідно ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія АВ № 533943 від 14.05.2010 р. Банк здійснює андеррайтинг.
Згідно ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія АВ № 533945 від 14.05.2010 р. Банк здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.
ПАТ «АКБ Банк» є членом в таких організаціях та асоціаціях:
Visa International;
Асоціація Українських банків;
Всеукраїнський депозитарій цінних паперів;
Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв;
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
Асоціація „Українські Фондові торговці”
Міжнародна платіжна система «УкрКарт»;
Міжнародна система переказів «Western Union» (субагент);
Міжнародна система переказів «Contact»;
Міжнародна система переказів «MoneyGram» (субагент);
Система міжнародних платежів «S.W.I.F.T».;
Внутрішньодержавна небанківська платіжна система «Розрахункова фондова система»
Предприятие находится в рубриках каталога: Банки